Znajdź artykuł

Auto w częściach to też wyrób

Do skorzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego wystarczy, by przedsiębiorca byl w stanie udowod¬nić tożsamość wwożonych i wywo¬żonych z kraju towarów [...]
1/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość