Znajdź artykuł

Audyt wewnętrzny w urzędzie celnym (część druga)

Organem administracji rządowej właściwym w sprawach koordynacji kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych jest Minister Finansów. Realizuje on swoje zadania przy pomocy Głównego Inspektora Audytu Wewnętrznego oraz komórki organizacyjnej, wyodrębnionej w tym celu w strukturze Ministerstwa Finansów (Departament ds. kontroli finansowej i audytu wewnętrznego). [...]
8/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość