Znajdź artykuł

Aspekt celny Partnerstwa Wschodniego

Partnerstwo Wschodnie (PW) to pierwsza całościowa inicjatywa wprowadzona do systemu stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej, adresowana do kilku krajów Europy Wschodniej (Białorusi, Mołdowy i Ukrainy) oraz Południowego Kaukazu (Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji). Partnerstwo Wschodnie ma za zadanie przyczynić się do zbliżenia i integracji tych państw z Unią Europejską. Inicjatorem tego projektu była Polska oraz Szwecja. [...]
9/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość