Art. 83 ust. 2 nie jest przepisem szczególnym – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Art. 83 ust. 2 nie jest przepisem szczególnym

Spółka w M. zwróciła się do Prezesa Głównego Urzędu Ceł z wnioskiem o zmianę ostatecznej decyzji Dyrektora Urzędu Celnego w T. na podstawie artykułu 155 k.p.a. Zdaniem skarżącej, przyjęcie wartości celnej towaru było wadliwe, gdyż w rzeczywistości wartość ta była znacznie mniejsza.[...]
10/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość