Znajdź artykuł

Analiza znowelizowanych przepisów ustawowych dotyczących procedury zawieszenia poboru akcyzy

W następstwie ostatniej noweli ustawy o podatku o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r., ustawą z dnia 22.07.2010 r. , która weszła w życie z dniem 1.09.2010 r., wprowadzono istotne zmiany w Rozdziale 1. Procedura zawieszenia poboru akcyzy mieszczącym się w Dziale III. Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza nowych regulacji ustawowych odnoszących się do tego problemu. [...]
12/2010 str. 0

Kup aby przeczytać całość