Znajdź artykuł

Analiza vacatio legis aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo celne w latach 2004-2007

2 strony – 3900 znaki Zgodnie z doktryną prawa konstytucyjnego po uchwaleniu aktu normatywnego, a przed jego wejściem w życie, istnieje konieczność przeznaczenia pewnego czasu na zapoznanie się przez adresatów z jego treścią. Zapewnienie stosownego okresu na dostosowanie się do treści nowego prawa służy pewności obrotu prawnego oraz zaufaniu do państwa i tworzonego przez nie prawa. Celem opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, czy okres „spoczywania” przepisów wykonawczych wydanych na podstawie obecnie obowiązującej ustawy Prawo celne (Dz. U. 2004 nr 68 poz. 62 ze zm.) był właściwy. [...]
7/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość