Analiza ryzyka w ochronie własności intelektualnej cz.II – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Analiza ryzyka w ochronie własności intelektualnej cz.II

               Spośród nowych krajów członkowskich Polska wyróżnia się zarówno wielkością wewnętrznego rynku jak i najdłuższą granicą lądową. Dodać do tego należy jeszcze granicę morską wraz ze stałym wzrostem odpraw przesyłek morskich oraz odprawy celne w portach lotniczych, gdzie systematycznie wzrasta zarówno ruch osobowy jak i towarowy. Europejski rynek zbytu                Działania polskich celników będą z pewnością bacznie obserwowane w pozostałych krajach członkowskich. Problem obecności towarów podrabianych i pirackich na wspólnym rynku jest zresztą bardzo istotny dla władz Unii, która z dużym niepokojem obserwuje wzrastającą roku na rok liczbę zatrzymywanych wyrobów „pirackiego przemysłu”. Obawy te są w pełni uzasadnione. W latach 1998-2004 ilość zatrzymanych podróbek wzrosła 10-krotnie, przekraczając liczbę 100 mln sztuk. O zamiarach i planach Komisji mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku można przeczytać na stronie www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/index_en.htm. Pełny raport zawierający dane o zatrzymanych wyrobach w roku 2005 Komisja Europejska udostępni za ok. 7-8 miesięcy. Będziemy wówczas porównywać wyniki pracy polskich funkcjonariuszy z osiągnięciami służb celnych w pozostałych krajach członkowskich.[...]
11/2005 str. 477

Kup aby przeczytać całość