Analiza ryzyka – narzędziem kontroli. Jak sprawdzić wiarygodność importera? cz.II – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Analiza ryzyka – narzędziem kontroli. Jak sprawdzić wiarygodność importera? cz.II

Analiza ryzyka (lub zagrożeń) przedstawiona w poprzednim numerze miesięcznika ma wiele wspólnego z tymi modułami ogólnopolskiego systemu informacyjnego administracji celnej (OSIAC), które można określić hasłami: "zaufany kontrahent (eksporter/importer)", "profil kontrahenta", "powtórna kontrola celna", "typowanie firm do kontroli", "upoważniony podmiot", czy też zgodnie z nowym Kodeksem celnym - "osoby korzystające z uproszczonych czynności niezbędnych do objęcia towarów procedurą celną". [...]
3/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość