Znajdź artykuł

Analiza prawa celnego z punktu widzenia ekonomicznej efektywności: pojęcie, kryteria i metody oceny

... Jakie zatem można by wyróżnić atrybuty dobrego prawa (prawa rozumnego i efektywnego)? Jak się wydaje dobre to prawo stabilne i pewne, czyli takie które kształtuje trwałe nawyki społeczne, a adresatom norm prawnych pozwala na długoterminowe planowanie działań. Wiadomo, że częste zmiany w systemie prawa osłabiają jego prestiż i podważają zaufanie do państwa. Każda ingerencja w istniejący system prawa powinna więc być inicjatywą przemyślaną i starannie dopracowaną w warstwie legislacyjnej. Ponadto prawo powinno porządkować, a nie utrudniać życie, musi przy tym respektować prawa człowieka i szacunek dla jego poglądów i opinii. ... [...]
11/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość