Znajdź artykuł

Amerykańskie taryfowe i pozataryfowe bariery celne

Zamieszczamy opracowanie prof. dr hab. Wiesława Czyżowicza przedstawiającego amerykańskie bariery taryfowe i pozataryfowe w handlu międzynarodowym. Opracowanie, będące swego rodzaju analizą, prezentujące bariery taryfowe (stosowane poziomy taryf oraz porównanie poziomu ochrony celnej w USA i w Polsce) oraz pozataryfowe. Omawia obowiązujące procedury celne, wymaganą dokumentację, w tym świadectwa pochodzenia towarów, stosowane opłaty inne niż cła importowe, ograniczenia importowe, zezwolenia, licencje i zakazy. [...]
9/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość