Aluminiowa konstrukcja – gdy wynajmujesz nie skorzystasz ze zwolnienia – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Aluminiowa konstrukcja – gdy wynajmujesz nie skorzystasz ze zwolnienia

Prezes Głównego Urzędu Ceł po rozpatrzeniu wniosku spółki z o.o. odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Urzędu Celnego w R., w przedmiocie wymiaru cła od sprowadzonej z zagranicy konstrukcji aluminiowej do zabudowy hal wystawowych. W uzasadnieniu tej decyzji Prezes GUC stwierdził, że decyzja Dyrektora Urzędu Celnego nie jest dotknięta wadą stanowiącą podstawę do stwierdzenia jej nieważności na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 kpa i na uzasadnienie tego stanowiska przytoczył orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego zawierające wykładnię pojęcia "rażącego naruszenia prawa" w rozumieniu powołanego przepisu kpa. Prezes GUC przyznał, że spółka jest podmiotem, który może ubiegać się o zwolnienie od cła przywozowego na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 39 ustawy Prawo celne, jednak stwierdził, że przedmiotowy towar nie spełnia przesłanek ustalonych w tym przepisie. Wskazał, że zgodnie z tym przepisem wolny od cła przywozowego jest tylko taki towar, który spełnia łącznie następujące przesłanki: [...]
1/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość