Znajdź artykuł

Alternatywne metody rozwiązywania sporów – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich i petycje do Parlamentu Europejskiego

W artykule tym opiszę dwie instytucje powołane do pozasądowego rozwiązywania sporów związanych z działalnością instytucji Unii Europejskiej. Metody te mogą odnieść pożądany skutek, a jednocześnie pozwolą na uniknięcie długotrwałej i często kosztownej procedury sądowej. Europejski Rzecznik Praw Europejskich to instytucja powołana w roku 1994 dla rozpatrywania skarg skierowanych przeciwko instytucjom i organom Unii Europejskiej ze względu na niewłaściwe administrowanie. [...]
3/2009 str. 0

Kup aby przeczytać całość