Akty administracyjne w postępowaniu w sprawach celnych cz. II – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Akty administracyjne w postępowaniu w sprawach celnych cz. II

Decyzje nazwane i nie nazwane                 Zmiana charakteru zgłoszenia celnego, jako czynności materialno-technicznej wywołującej skutek prawny przez sam fakt przyjęcia zgłoszenia (ustnego lub pisemnego), powoduje wprowadzenie zasady bezdecyzyjnego rozstrzygania sprawy celnej. Jednakże w niektórych przypadkach kodeks celny  przewiduje wprost konieczność rozstrzygnięcia sprawy w drodze decyzji (decyzje nazwane), w innych przypadkach z charakteru i sposobu rozstrzygnięcia sprawy celnej wynika, iż postępowanie to powinno zakończyć się wydaniem aktu o cechach decyzji (decyzje nie nazwane).[...]
9/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość