Znajdź artykuł

Akcyzowa dyskryminacja polskich przedsiębiorców (częśc pierwsza)

... Zdaniem Ministerstwa Finansów nowa ustawa akcyzowa jest zgodna z Konstytucją, a zawarte w niej delegacje dla szefa tego resortu do regulowania podatku w aktach wykonawczych są niezbędne. Jak powiedział1 Wojciech Bronicki, Zastępca Dyrektora Departamentu Podatku Akcyzowego w MF upoważnienia zawarte w ustawie akcyzowej pozwalają ministrowi finansów dostosowywać stawki podatku chociażby do aktualnej inflacji.(?)                Pozwoli Czytelnik, iż nie zgodzimy się ze stanowiskiem wysokiego urzędnika Ministerstwa Finansów, i – postaramy się swoją tezę obronić. Na gruncie art. 217 w związku z art. 84 Konstytucji sformułowana została m.in. zasada władztwa podatkowego, zgodnie z którą państwo ma prawo obciążania podmiotów znajdujących się w polu jego władzy w celu sfinansowania zadań państwa. Jednocześnie art. 217 wyraźnie formułuje zasadę wyłączności ustawowej w dziedzinie obciążeń daninowych, do których zaliczają się podatki. Interpretując art. 217, Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie wskazywał, iż wyliczenie w nim zawarte należy rozumieć jako nakaz uregulowania ustawą wszystkich istotnych elementów stosunku daninowego, ...[...]
12/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość