Akcyza od złodziei prądu – czas na zmiany? – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Akcyza od złodziei prądu – czas na zmiany?

Od 1 marca 2009 r. jedną ze specyficznych grup podatników podatku akcyzowego są złodzieje prądu. Doświadczenia praktyki sposobu i efektywności ich opodatkowania wskazują, iż należy zastanowić się nad modyfikacją systemu ich opodatkowania. Niniejszy artykuł stanowi próbę sformułowania propozycji pożądanych zmian w tym zakresie. [...]
10/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość