Agencje celne, przeznaczenie celne, zgłoszenie celne – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Agencje celne, przeznaczenie celne, zgłoszenie celne

Wobec zauważalnego w ostatnim czasie nasilającego się zainteresowania tematem agencji celnych na gruncie przepisów Kodeksu celnego, obok sygnalizowanej w poprzednim artykule tematyki poświęconej przeznaczeniu celnemu i zgłoszeniu celnemu, omówię w tym artykule również przepisy dotyczące agencji celnych. Problematyka agencji została uregulowana w Kodeksie celnym w Tytule VII, dotyczącym przedstawicielstwa w sprawach celnych w Dziale II od art. 255 do art. 260.[...]
1/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość