Agencja celna jest zainteresowaną stroną postępowania celnego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Agencja celna jest zainteresowaną stroną postępowania celnego

... SN uchylił wyrok NSA popierając argumenty rewizji. Stwierdził, że zgodnie z nie aktualnym już prawem celnym z 1989 r. agencja, która złożyła zabezpieczenie majątkowe za importera mogła żądać wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji o wymiarze cła. Obowiązujący obecnie kodeks celny i ordynacja podatkowa tylko podkreślają to upoważnienie. Chodzi o każdego, czyjego interesu ... [...]
11/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość