Agencja celna – importer/eksporter – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Agencja celna – importer/eksporter

Proszę o wyjaśnienie następującej kwestii: czy agencja celna może uzależniać przekazanie dokumentów z odprawy celnej podmiotowi, w imieniu którego występowała przed organami celnymi, od uregulowania faktury (faktur) za swoje usługi? Zdarza się czasami (obecnie coraz częściej, podobnie jak w całej gospodarce), że kontrahent nie płaci agencji celnej za jej usługi. Agencja broniąc się przed takim postępowaniem zatrzymuje dokumenty z odpraw celnych (karty 3 lub 1A w wywozie, karty 8 SAD w przywozie, faktury handlowe itp.), uzależniając ich wydanie od uregulowania zobowiązań firmy wobec agencji celnej. Czy agencja ma prawo tak postępować, czy też musi bezwzględnie przekazać te dokumenty i dochodzić swoich praw na drodze cywilnej? Czy i jakie konsekwencje może ponieść agencja celna za takie postępowanie? [...]
9/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość