„Wschodnia granica Polski – bezpieczną granicą UE” – relacja z konferencji naukowej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

„Wschodnia granica Polski – bezpieczną granicą UE” – relacja z konferencji naukowej

„The eastern border of Poland – Safe border of the EU” – report from the conference

W dniu 9 maja 2014 r. w siedzibie Podlaskiej Agencji Konsultingowej „RECTUS – WOC – Studium Celne” w Białej Podlaskiej odbyła się konferencja naukowa „Wschodnia granica Polski – bezpieczną granicą Unii Europejskiej”. Patronat nad konferencją objęli: Szef Służby Celnej, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Rektor Akademii Obrony Narodowej. Na wstępie spotkania głos zabrał Jerzy Siedlanowski (Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej). Przybliżył on zakres działania Służby Celnej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji ochronnej realizowanej przez tę formację, a polegającej na szeroko rozumianej ochronie zdrowia i bezpieczeństwa obywateli Wspólnoty Europejskiej. Prelegent zauważył, iż Polska Służba Celna obsługuje odcinek zewnętrznej granicy UE o największym natężeniu ruchu towarowego. Stąd istotna jest skuteczna analiza ryzyka, pozwalająca m.in. na zmniejszenie liczby kontroli i wzrost efektywności w wykrywaniu nieprawidłowości.[...]
7/2014 str. 284

Kup aby przeczytać całość