Znajdź artykuł

AEO jest niepotrzebne – UE wystąpiła z tą propozycją albo za wcześnie, albo za późno

Piąta rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej stata się okazją do zorganizowania w Mikołajkach (7-8.V) konferencji pod hasłem „Prawo i praktyka celna - rzeczywistość, perspektywy". W hotelu „Gołębiewski", z udziałem ok. 6o osób - przedsiębiorców, przedstawicieli administracji celnej, naukowców i ekspertów - odbyło się spotkanie, podczas którego dyskutowano na temat wdrażania i stosowania procedur uproszczonych, uzyskiwania świadectw AEO i ich konsekwencji dla funkcjonowania firm uczestniczących w obrocie towarowym z zagranicą. A przedstawiciele administracji celnej przedstawili użytkowane już teraz i dopiero projektowane systemy informatyczne, wspierające obsługę celną. [...]
6/2009 str. 0

Kup aby przeczytać całość