Administrowanie obrotem towarowym z zagranica – zmiany – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Administrowanie obrotem towarowym z zagranica – zmiany

USTAWA z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym (Dziennik Ustaw nr 157, poz. 1026) ZMIANY: 1) Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14czerwca 1999r. sygn. aktK. 11/98 (DziennikUstawnr55,poz. 587) - obowiązuje z dniem ogłoszenia - 22 czerwca 1999 r. 2) Ustawa z dnia 19 listopada 1989 r. Prawo o działalności gospodarczej (Dziennik Ustaw nr 101, poz. 1178) - art. 85 - obowiązuje od 1 stycznia 2001 r. [...]
8/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość