Znajdź artykuł

Administrowanie obrotem towarami z zagranicą – zarys systemu Unii Europejskiej sprawdzone

Projektowane przez Ministerstwo Gospodarki zmiany dotyczące zarządzania instrumentami taryfowymi będą miały wpływ zarówno na funkcjonowanie przedsiębiorców dokonujących obrotu z zagranicą towarami, jak i centralnej administracji rządowej regulującej ten obrót. Przewidywany termin wprowadzenia nowych uregulowań w obrocie towarami z zagranicą to 1 stycznia 2003 r. Ma to na celu przygotowanie przedsiębiorców do stosowania zasad istniejących w systemie unijnym i stanowi swego rodzaju test przed przystąpieniem Polski do Wspólnoty, tak aby samo wejście nie spowodowało poważniejszych perturbacji w działalności gospodarczej wynikających ze zmian w przepisach prawa. Okres obowiązywania projektowanych uregulowań charakteryzować się będzie dalszym funkcjonowaniem instrumentów dobrze znanych podmiotom gospodarczym dokonującym obrotu towarowego z zagranicą, których stosowanie ulegnie jednak pewnym, niekiedy znaczącym, zmianom. Największe z tych zmian zostaną wprowadzone do zarządzania kontyngentami taryfowymi, w części która obecnie należy do kompetencji Ministerstwa Gospodarki. [...]
9/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość