Znajdź artykuł

Administrowanie obrotem towarami z zagranicą – zarys systemu Unii Europejskiej – część trzecia

... Zarządzanie wspólnotowymi preferencyjnymi środkami taryfowymi prowadzone jest przez Grupę do spraw Zarządzania Środkami Taryfowymi na poziomie Komisji Europejskiej we współpracy z administracjami celnymi Państw Członkowskich. Działanie grupy odbywa się na dwóch płaszczyznach. Pierwsza z nich zawiera wszystkie działania operacyjne związane z codziennym administrowaniem preferencyjnymi środkami taryfowymi. Należą do nich: zarządzanie przydziałami kwot w ramach kontyngentów, informowanie Państw Członkowskich o osiągniętych kwotach plafonów, ilości informacyjnych i poziomów aktywujących oraz zadania związane z wprowadzaniem ... [...]
11/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość