Administracja celna Republiki Estońskiej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Administracja celna Republiki Estońskiej

Estonia (pełna nazwa: Republika Estońska) jest niewielkim państwem: obszar 45,2 tys. km2, ludność - 1,423 mln. W skład Estonii wchodzi ponad 1500 wysp na Morzu Bałtyckim, o łącznej powierzchni 4,2 tys. km2 (9,2% obszaru Estonii). Estonia graniczy na wschodzie z Rosją, na południu z Łotwą, a na północy - poprzez Zatokę Fińską - z Finlandią. Przeważającą część granicy Estonii stanowi granica morska, która rozciąga się na długości 3794 km. Długość granicy lądowej wynosi tylko 633 km (z tego z Łotwą - 339 km i z Rosją – 294 km), a połowa tego odcinka przebiega wzdłuż rzek i jezior.[...]
12/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość