Administracja celna Republiki Łotewskiej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Administracja celna Republiki Łotewskiej

Łotewska administracja celna, podobnie jak służby celne pozostałych bałtyckich państw postradzieckich, odrodziła się na początku lat 90-tych. Pierwsze lata nie były łatwe, ze względu na sytuację polityczną w kraju. Wiosną 1990 r. narodowcy zdobyli olbrzymią większość w łotewskim parlamencie. Pierwszym krokiem w drodze do powstania niepodległego państwa było przyjęcie 4 maja 1990 r. przez Radę Naj wyższąŁotwy deklaracji o ... [...]
3/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość