Znajdź artykuł

Abstrakty

Piotr Witkowski Ochrona wartości moralności publicznej w polityce celnej Unii Europejskiej Protection of value of public morality in the area of customs policy of the European Union   Tomasz Wach Klauzula antyoptymalizacyjna jako narzędzie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania w podatku dochodowym Anti-optimization clause as a tool to against the avoidance of taxation in tax[...]
5/2019 str. 195

Kup aby przeczytać całość