Znajdź artykuł

Abstrakty

Andrzej Halicki Status prawny naczelnika urzędu celno-skarbowego Legal status of head of the tax and customs office   Piotr Witkowski Polityka celna Unii Europejskiej – wybrane instrumenty finansowe w obrocie towarowym z państwami trzecimi Customs policy of the European Union – selected financial instruments in trade with third countries   Jolanta Dąbrowska Ochrona działaczy związkowych w służbie Protection of trade union activists in service relationships[...]
10/2018 str. 384

Kup aby przeczytać całość