Znajdź artykuł

Abstrakty

Adam Drozdek Zasady stosowania zabezpieczenia wyrobów akcyzowych w formie hipoteki Rules for the Application of Security for Excise Goods in the Form of a Mortgage Igor Valerievich Sergeev Moskiewski międzynarodowy model światowej organizacji celnej – innowacje w tworzeniu wyspecjalizowanych kadr dla celnictwa Moscow international model of the world customs organization innovation in formation of professional qualities of specialists[...]
6/2018 str. 244

Kup aby przeczytać całość