Abstrakty – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Abstrakty

Adam Drozdek Granice swobody implementacji dyrektywy przez państwa członkowskie w sprawach podatkowych Freedom limitations of implementing directives regarding taxes by Member States   Frank Altemöller Bilateralizm i unilateralizm: przyszłość międzynarodowych stosunków handlowych? Bilateralism and Unilateralism: The Future of International Trade Relations?[...]
3/2018 str. 119

Kup aby przeczytać całość