Znajdź artykuł

Abstrakty

Frank Altemöller Bilateralizm i unilateralizm: przyszłość międzynarodowych stosunków handlowych Bilateralism and Unilateralism: The Future of International Trade Relations?   Andrzej Halicki Ucywilnienie funkcjonariusza Służby Celno – Skarbowej Transformation of the service relationship of the Customs and Fiscal Service into an employment relationship   Piotr Witkowski Polityka celne Unii Europejskiej – wybrane instrumenty organizacyjno – techniczne w obrocie towarowym z państwami trzecimi Customs policy of the European Union – selected organizational and technical instruments in trade with third countries[...]
2/2018 str. 79

Kup aby przeczytać całość