Abstrakty – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Abstrakty

1.Ewa Gwardzińska - Organizacyjno-prawne rozwiązania ułatwień celnych w transporcie morskim w koncepcji Blue Belt - Organizational and legal developments in customs facilitation of maritime transport in the Blue Belt’s concept 2.Agnieszka Parol - Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-254/11, - Commentary to the Judgment of the Court of Justice of the European Union in the Case C-254/11, Oskar Shomodi[...]
7/2013 str. 296

Kup aby przeczytać całość