Znajdź artykuł

Abstrakty

Mateusz Lewandowski, Przemysław Pest Skutki nielegalnego pobierania energii elektrycznej dla podatku akcyzowego The effects of illegal electricity usage for excise duty   Jakub Wirski Interpretacja dwustronnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w przypadku rozbieżności pomiędzy ich tekstami autentycznymi Interpretation of bilateral agreements on avoidance of double taxation in case of inconsistencies between their authentic texts[...]
4/2017 str. 160

Kup aby przeczytać całość