Znajdź artykuł

Abstrakty

  1.Ewa Gwardzińska - Plan awaryjny w środowisku celnym w zakresie stosowania prawa celnego - Contingency plan in the customs environment in the application of customs law 2.Marta Postuła - Ocena efektywności i skuteczności działań Służby Celnej przy wykorzystaniu metodologii zarządzania przez cele - Evaluation of the effectiveness and efficiency of the Customs Service, using the methods of management by objectives[...]
6/2013 str. 252

Kup aby przeczytać całość