Streszczenia Sunnary 5/23 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Streszczenia Sunnary 5/23

Summary

Ewa Gwardzińska - Procedura składowania celnego w UE Problematyka badawcza artykułu koncentruje się na zasadach konstytuujących procedurę składowania celnego w obrocie celnym. W artykule omówiono osiem zasad konstytuujących tą procedurę, do których należą: zasada zwyczajowych czynności wykonywanych na towarach objętych procedurą składu celnego; zasada konsygnacji towarów objętych procedurą składowania celnego; zasada przemieszczenie towarów objętych procedurą składowania. ... Jacek Matarewicz - Ubytki piwa z uwzględnieniem zmian od 19.09.2018 r. Niniejszy artykuł omawia najważniejsze zmiany w zakresie opodatkowania akcyzą ubytków piwa, jakie wynikają z wejścia w życie od 19 września 2018 r. wybranych przepisów ustawy z dnia...[...]

Kup aby przeczytać całość