Znajdź artykuł

Abstrakty

Dominik Jan Gajewski Współdziałanie organów podatkowych państw członkowskich w zakresie walki z planowaniem podatkowym. Cooperation among Tax Authorities of EU Member States with Regard to Countering Tax Planning.   Marcin Hotel, Aleksandra Rychlewska Wybrane problemy prawnokarne związane z naruszeniem zakazu reklamy i promocji gier hazardowych w Internecie Chosen criminal-law problems connected with the infringement of the prohibition of advertisement and promotion of the gambles in the Internet   Anna Reiwer-Kaliszewska Środki antydumpingowe jako element polityki celnej Unii Europejskiej – problematyka „interesu Unii Europejskiej. Anti-Dumping MeasuresWithin the Customs Policy of the European Union - Issues "Interest of the European Union.[...]
8/2015 str. 316

Kup aby przeczytać całość