Abstrakty – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Abstrakty

Wojciech Morawski Polityka celna a prawo celne - między ochroną uzasadnionych oczekiwań handlowca a legalizacją bezprawia. Kilka uwag na tle problemu zmiany wiążącej informacji taryfowej Customs Policy and Customs Law - between Legitimate Expectations of Trader and Legalization of Lawlessne   Dominik Jan Gajewski Europejskie raje podatkowe jako forma optymalizacji podatkowej European tax havens as a form of tax optimizationss. A Few Remarks with Problem of Changing BTI in Background.   Jacek Filipczak Kanadyjski Generalny System Preferencji Taryfowych Canada`s General Preferential Tariff[...]
6/2015 str. 244

Kup aby przeczytać całość