Abstrakty – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Abstrakty

Dominik Jan Gajewski Projektowane zmiany systemu podatkowego w Stanach Zjednoczonych – część I Dominik Jan Gajewski Draft Changes to the Tax System of the United States – part I   Ireneusz Mirek Koniec „sankcji podatkowych” za niezłożenie miesięcznego zestawienia oświadczeń paliwowych na tle dotychczasowych wątpliwości konstytucyjnych – część II Ireneusz Mirek The end of tax sanctions due to infringement of the obligation to submit a monthly summary of fuel statements   Andrzej Halicki Czy Polska dokonała prawidłowej implementacji dyrektywy Rady 2007/74/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. w zakresie okazjonalności przywozu paliwa? Andrzej Halicki Whether Poland made the correct implementation of Council directive 2007/74/ EC of 20 December 2007 in the scope of occasional nature of fuel imports?   Cezary Sowiński Jednolite stosowanie prawa celnego w Unii Europejskiej w świetle polityki celnej GATT – część II Cezary Sowiński Uniform application of customs law in the European Union– Part II   Adam Drozdek Zawieszenie biegu terminu przedawnienia długu celnego w toku postępowania kontrolnego Adam Drozdek The suspension of the limitation period of the customs debt during the control procedure[...]
4/2015 str. 163

Kup aby przeczytać całość