Znajdź artykuł

Abstrakty

Andrzej Halicki 1. Zarządzanie pomysłami w Służbie Celnej - Ideas management in Customs Service Anton Bubiel 2. Dług celny a rozliczenia w wirtualnej  walucie – fikcja czy nieunikniona przyszłość? - Customs debt versus virtual currencies settlements – fiction or inevitable future? Wojciech Maruchin 3. Zasady dotyczące wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych ( CCCTB) w świetle projektowanych przepisów prawa unijnego - wybrane zagadnienia - Rules on the common consolidated corporate tax base (CCCTB) in the light of the proposed EU laws – selected issues[...]
1/2015 str. 43

Kup aby przeczytać całość