Znajdź artykuł

Abstrakty

Summaries: Andrzej Halicki, Wojciech Morawski

1.Andrzej Halicki - Polecenie służbowe jako źródło obowiązku funkcjonariusza celnego - Andrzej Halicki Official order as a source of duty of customs officer 2.Wojciech Morawski - Charakter prawny not wyjaśniających i opinii klasyfikacyjnych WCO - Wojciech Morawski The Status of the Explanatory Notes and Opinions of WCO[...]
2/2013 str. 84

Kup aby przeczytać całość