Znajdź artykuł

Abstrakty

Apstrakty do publikacji: 1.Wojciech Maruchin Implementacja prawa unijnego do prawa polskiego dotyczącego współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania; - Implementation of EU law into the Polish law concerning administrative cooperation in the field of taxation 2.Julita Kostka-Twór Jawność adresu zamieszkania przedsiębiorcy; - Disclosure of business address[...]
2/2014 str. 0

Kup aby przeczytać całość