Abstrakt VIII/19 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Abstrakt VIII/19

Summary

Сергей Олегович Шохин, Ольга Геннадьевна Боброва, Антон Юрьевич Кожанков  Актуальные вопросы теории Таможенного права Евразийского экономического /  Sergey O. Shohin, Olga G. Bobrova, Anon Y. Kozhankov - Key issues of the Eurasian Union Customs Law [...]
8/2019 str. 304

Kup aby przeczytać całość