A P E L – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

A P E L

W związku z licznymi przypadkami dowolnej interpretacji przepisów prawa, przypadkami aresztowań pracowników i funkcjonariuszy z IC Poznań, IC Kraków - wykonujących zadania w zakresie SNP oraz niedoskonałością przepisów prawa i brakiem precyzyjnych uregulowań dot. wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego między innymi w stosunku do produktów rafinacji ropy naftowej oraz skażania alkoholu etylowego, informuję Państwo, iż Zarząd Krajowy Naszego Związku wspólnie ze Stowarzyszeniem „PRAWO-CŁO I AKCYZA” opracowuje w gronie profesjonalistów z zakresu SNPiA propozycję zmian legislacyjnych do ustawy o Służbie Celnej i rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego, które zamierzamy przedstawić Ministrowi Finansów. [...]
11/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość