Znajdź artykuł

A jednak uchwała RM

Opublikowano projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Modernizacja Służby Celnej w latach 2009-2011 (tzw. uchwała modernizacyjna). Przyjęcie uchwały pozwoli w perspektywie trzyletniej na efektywniejsze wykonywanie zadań. Fragmenty UZASADNIENIA : Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń i wynagrodzeń w Służbie Celnej [...]
7/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość