Znajdź artykuł

A jednak pas ortopedyczny

Prezes Głównego Urzędu ceł utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Celnego w M., którą dokonano odprawy celnej sprowadzonego z USA towaru, m.in. partii wyrobów określonych jako artykuły ortopedyczne (pasy), stosując 30% stawkę celną według kodu 6212 90 00 0 taryfy celnej wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.12.1993 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz.U. Nr 128, poz. 591).[...]
8/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość