Znajdź artykuł

80-lecie administracji celnej w Gdyni

 ... W uroczystości wzięli udział m.in.  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Szef Służby Celnej Wiesław Czyżowicz, Wojewoda Pomorski Cezary Dąbrowski, Arcybiskup Tadeusz Gocłowski, emerytowany Dyrektor Urzędu Celnego w Gdyni Edmund Graban, Prezes Polskiej Izby Cła, Logistyki i Spedycji Jan Brodziński, przedstawiciele Marynarki Wojennej, władz państwowych i samorządowych, dyrektorzy pomorskich izb celnych oraz funkcjonariusze celni i pracownicy Izby Celnej w Gdyni...[...]
7/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość