50 lat Światowej Organizacji Ceł – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

50 lat Światowej Organizacji Ceł

Konwencja o utworzeniu Rady Współpracy Celnej weszła w życie 4 listopada 1952 roku. W inauguracyjnej sesji uczestniczyli przedstawiciele 17 krajów europejskich: Austrii, Belgii, Danii, Francji, Grecji, Irlandii, Hiszpanii, Holandii, Luksemburga, Norwegii, Portugalii, Republiki Federalnej Niemiec, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. Dziś Rada Współpracy Celnej jest bardziej znana jako „Światowa Organizacja Ceł” (nazwa nieformalna) i liczy już 159 członków. [...]
2/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość