9/2020 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

9/2020

Jacek Matarewicz Niekorzystne zmiany dotyczące wiążącej informacji stawkowej   Streszczenie Niniejszy tekst zawiera krytyczne uwagi dotyczące projektowanych zmian w zakresie wiążących informacji stawkowych. Regulacje te jeszcze nie zdążyły dobrze zakorzenić się w świadomościach polskich podatników VAT, a już projektodawca próbuje w sposób istotny obniżyć rangę instytucji wiążących informacji stawkowych, która w pierwotnym założeniu miała zwiększać bezpieczeństwo podatkowe podatników podatku od towarów i usług. Słowa kluczowe - wiążąca informacja stawkowa; klasyfikacja towarów i usług Unfavorable changes on the Binding Rate Information. Summary This text contains critical remarks regarding the proposed changes to the binding rate information. Regulations which have not yet managed to become well entrenched in the minds of Polish VAT taxpayers, now it will most likely be changed. The draft act under discussion provides for the introduction of many solutions harmful to business. The proposed changes will reduce the importance of the institution of binding rate information. Keywords - binding rate information; classification of the goods and services[...]

Kup aby przeczytać całość