Materiały z konferencji Departamentu Ceł z 15 marca 2024 r. dotyczącej wdrożenia systemów informatycznych z obszaru cła – AES/PoUS faza 1, AIS/ICS2 faza 3, AIS/IMPORT PLUS, AES/ECS2 PLUS, NCTS2 PLUS – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Materiały z konferencji Departamentu Ceł z 15 marca 2024 r. dotyczącej wdrożenia systemów informatycznych z obszaru cła – AES/PoUS faza 1, AIS/ICS2 faza 3, AIS/IMPORT PLUS, AES/ECS2 PLUS, NCTS2 PLUS