Znajdź artykuł

Biblioteka celnej książki

Wspólnotowe i Narodowe Prawo Celne

ISBN 978-83921490-4-0 Wspólnotowy Kodeks Celny, Ustawa Prawo Celne, Ustawa o Służbie Celnej, Zestawienie publikacji. Redakcja: […]

Wspólnotowe Prawo Celne. Załączniki do przepisów wykonawczych

ISBN 978-83-921490-6-4 Książka zawiera wzory wniosków Opracowanie i redakcja: Jan Brodziński, Janusz Czaja Zawarte w […]