SŁUŻBA W SŁUŻBIE CELNO-SKARBOWEJ

Wydanie II zaktualizowane – stan prawny na dzień 01.09.2022

ISBN ISBN 978-83-960316-1-7

Do nabycia wyłącznie w formie papierowej

zakładka -Biblioteka celnej książki

Od redakcji – komunikat

Szanowni Państwo

Obecna strona jest w trakcie modernizacji. Może się zdarzyć, że niektóre pliki są niedostępne.

W takim przypadku proszę kierować w tej sprawie korespondencję bezpośrednio na e mail:

[email protected] podając tytuł i autora publikacji.

Przepraszam za to utrudnienie

Jan Brodziński – redaktor naczelny

20 PUNKTÓW

Monitor Prawa Celnego i Podatkowego na wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki z liczbą 20 punktów.

 

(Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych)

Informacja dla autorów dostępna jest na pasku w zakładce „Redakcja”