Departament Ceł MF zaprasza …

Konferencja na temat wdrożeń systemów informatycznych z obszaru cła w 2024 roku – 15.03.2024 r.

Kategoria: Wywóz towarów (Eksport), Przywóz towarów (Import), Tranzyt towarów, System AES, System AIS, System NCTS2

Departament Ceł Ministerstwa Finansów zaprasza na konferencję dotyczącą wdrożenia systemów informatycznych z obszaru cła w 2024 roku – AES/PoUS faza 1, ICS2 Faza 3, AIS/IMPORT PLUS, AES/ECS2 PLUS, NCTS2 PLUS.

Termin – 15 marca 2024 roku, godzina 11:00

Konferencja odbędzie się w formie zdalnej, z wykorzystaniem aplikacji MS TEAMS. Spotkanie poprowadzi Pan Rafał Latała, Zastępca Dyrektora Departamentu Ceł w Ministerstwie Finansów.

Aby wziąć udział w konferencji, należy zarejestrować się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 11 luty 2024 21:32

Pierwsza publikacja: 05 luty 2024 13:22

Komórka odpowiedzialna: Departament Ceł MF

Czasopisma punktowane. Nowa lista.

Komunikatem  Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłoszona została nowa lista.

W komunikacie zawarte jest uzasadnienie tej decyzji.

Komunikat dostępny jest na stronie:

https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-ministra-nauki-z-dnia-5-stycznia-2024-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych

Lista dostępne są na stronie:

https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-ministra-nauki-z-dnia-05-stycznia-2024-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych

32343 – liczba porządkowa wykazu

201186 – unikalny numer czasopisma

Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 1732-5544

Informacja dla autorów dostępna jest na pasku w zakładce „Redakcja”

Czasopismo Monitor Prawa Celnego i Podatkowego od dnia 5-go stycznia br. posiada

20 punktów.

Reforma celna UE

Komunikat prasowy:

Reforma celna UE: oparta na danych wizja prostszej, bardziej inteligentnej i bezpieczniejszej unii celnej

Komisja przedstawiła dziś (17.05.2023) projekt najbardziej ambitnej i kompleksowej reformy unii celnej UE od czasu jej utworzenia w 1968 r.

Wnioski legislacyjne zawierają unikatową w skali światowej wizję opartego na danych systemu celnego UE, który znacznie uprości procesy celne dla firm, zwłaszcza dla najbardziej wiarygodnych przedsiębiorców. W nurcie transformacji cyfrowej reforma ograniczy uciążliwe procedury celne przez zastąpienie tradycyjnych zgłoszeń bardziej inteligentnym, opartym na danych podejściem do nadzoru przywozu. Jednocześnie organy celne będą miały narzędzia i zasoby niezbędne do właściwej oceny i powstrzymania przywozu, który stanowi rzeczywiste zagrożenie dla UE, jej obywateli i gospodarki.